Wat doet een accountant om je bedrijf te helpen bij het beheer van de cashflow?

Wat doet een accountant om je bedrijf te helpen bij het beheer van de cashflow?
Auteur: Eline de Vries - 25 maart 2022 Wat doet een accountant om je bedrijf te helpen bij het beheer van de cashflow? van accountantkaart.nl

Wat doet een accountant om je bedrijf te helpen bij het beheer van de cashflow?

Als ondernemer is het beheren van de cashflow van je bedrijf van essentieel belang. Een goede cashflow zorgt ervoor dat je voldoende liquide middelen hebt om aan je financiële verplichtingen te voldoen en je bedrijf gezond te houden. Een accountant kan je bijstaan en adviseren bij het beheer van de cashflow. In dit artikel bespreken we enkele belangrijke taken die een accountant kan uitvoeren om je hierbij te helpen.

Analyse van de huidige cashflow

Voordat een accountant je kan helpen bij het beheer van de cashflow, is het belangrijk om een grondige analyse te maken van de huidige situatie. De accountant zal je financiële overzichten bekijken, zoals de balans, winst- en verliesrekening en kasstroomoverzicht. Op basis van deze gegevens kan de accountant beoordelen hoe je cashflow op dit moment verloopt en welke verbeteringen mogelijk zijn.

Opstellen van een cashflowprognose

Na de analyse van de huidige cashflow kan een accountant je helpen bij het opstellen van een cashflowprognose. Hierbij wordt er gekeken naar de verwachte inkomsten en uitgaven op korte en lange termijn. Door een realistische prognose op te stellen, kan je beter anticiperen op mogelijke cashflowproblemen en tijdig maatregelen nemen om deze te voorkomen.

Opzetten van een efficiënt facturatie- en betalingssysteem

Een accountant kan je adviseren bij het opzetten van een efficiënt facturatie- en betalingssysteem. Door een gestroomlijnd systeem te hanteren, kan je ervoor zorgen dat facturen op tijd worden verstuurd en betalingen tijdig worden ontvangen. Dit draagt bij aan een gezonde cashflow en voorkomt achterstallige betalingen.

Beheer van crediteuren en debiteuren

De accountant kan ook een rol spelen bij het beheer van crediteuren en debiteuren. Door een goed debiteurenbeheer op te zetten, kan je ervoor zorgen dat facturen tijdig worden betaald door je klanten. Daarnaast kan de accountant je helpen bij het onderhandelen met crediteuren over betalingstermijnen en eventuele betalingsregelingen. Dit kan de cashflowpositie van je bedrijf aanzienlijk verbeteren.

Advies bij investeringen en financiering

Verder kan een accountant je adviseren bij investeringen en financieringsopties. Bij belangrijke investeringsbeslissingen kan de accountant financiële analyses maken en beoordelen welke impact dit zal hebben op je cashflow. Daarnaast kan de accountant je helpen bij het verkrijgen van financiering, bijvoorbeeld via leningen of subsidies, om je cashflow te ondersteunen.

Maintenance en bijsturing

Tot slot zal een accountant regelmatig de cashflow van je bedrijf monitoren en evalueren. Indien nodig kan de accountant bijsturing adviseren, zoals het aanpassen van betalingstermijnen, het aanscherpen van debiteurenbeheer of het herzien van de cashflowprognose. Door regelmatig contact te onderhouden met je accountant, kan je de cashflow van je bedrijf op de lange termijn optimaliseren.

  • Een grondige analyse van de huidige cashflow
  • Opstellen van een cashflowprognose
  • Efficiënt facturatie- en betalingssysteem opzetten
  • Beheer van crediteuren en debiteuren
  • Advies bij investeringen en financiering
  • Maintenance en bijsturing

Met de hulp van een accountant kan je het beheer van de cashflow van je bedrijf naar een hoger niveau tillen. Door middel van een grondige analyse, het opstellen van een cashflowprognose en het implementeren van efficiënte systemen en processen, kan je cashflowproblemen voorkomen en je bedrijf financieel gezond houden. Neem contact op met een professionele accountant om te profiteren van hun expertise op dit gebied.